Αλλάζουν όλα: Πόσο μειώνεται ο φόρος εισοδήματος (πίνακας)

Φόρος εισοδήματος: Αλλαγές στην κλίμακα των μισθωτών, των συνταξιούχων, των κατ’ επάγγελμα αγροτών και των αυτοαπασχολουμένων προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ( στην ιστοσελίδα opengov.gr).

Φόρος εισοδήματος: Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των μισθωτών, των συνταξιούχων, των αγροτών και των αυτοαπασχολουμένων, τις οποίες προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο είναι οι εξής:

1.Μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος μέχρι τις 10.000 ευρώ .

2. Μείωση της ετήσιας έκπτωσης φόρου από τα 1.900 στα 777 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και τους κατ΄επάγγελμα αγρότες χωρίς εξαρτώμενα τέκνα. Η νέα μειωμένη έκπτωση των 777 ευρώ, διαιρούμενη με τον νέο μειωμένο συντελεστή φόρου 9% θα δίνει και πάλι “έμμεσο” βασικό αφορολόγητο περίπου 8.636 ευρώ όσο και το ισχύον σήμερα.

3. Μείωση της ετήσιας έκπτωσης φόρου από τα 1.950 στα 810 ευρώ για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη ο οποίος βαρύνεται με ένα εξαρτώμενο τέκνο. Έτσι το αφορολόγητο όριο εισοδήματος για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ’ επάγγελμα αγρότη με ένα εξαρτώμενο τέκνο αυξάνεται από τις 89.861 ευρώ που ανέρχεται σήμερα (έκπτωση φόρου 1.950 ευρώ /ελάχιστο συντελεστή 22% ) στις 9.000 ευρώ (έκπτωση φόρου 810 ευρώ /ελάχιστο συντελεστή φόρου 9%).

4. Μείωση της ετήσιας έκπτωσης φόρου από τις 2000 ευρώ στα 900 ευρώ για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ΄επάγγελμα αγρότη, ο οποίος βαρύνεται με 2 εξαρτώμενα τέκνα. Ως εκ τούτου, το αφορολόγητο όριο για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο, και κατ’ επάγγελμα αγρότη με 2 εξαρτώμενα τέκνα αυξάνεται από τις 9.091 ευρώ που ανέρχεται σήμερα (έκπτωση φόρου 2.000 ευρώ / ελάχιστο συντελεστή 22%) στις 10.000 ευρώ ( έκπτωση φόρου 900 ευρώ/ ελάχιστο συντελεστή φόρου 9%).

5.Προσαύξηση της έκπτωσης φόρου των 900 ευρώ κατά 220 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο που επιβαρύνει μισθωτό, συνταξιούχιο και κατ’ επάγγελμα αγρότη .

6.Σταδιακή μείωση – αποκλιμάκωση της ισχύουσας κατά περίπτωση εκτύπωσης φόρου κατά 20 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος πάνω από το επίπεδο των 12.000 ευρώ. Και αυτή η αλλαγή ισχύει για τους μισθωτούς, συνταξιούχους και κατά επάγγελμα αγρότες. Η αποκλιμάκωση αυτή δεν ισχύει για φορολογούμενους με 5 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

7.Μείωση των φορολογικών συντελεστών που εφαρμόζονται πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ, κατά 1 ποσοστιαία.

Διαβάστε παρακάτω τον σχετικό πίνακα

Πηγή πληροφοριών: Ελεύθερος Τύπος