Ασφαλιστική ικανότητα: Προσβάσιμη και από το e-wallet του gov.gr

Προσβάσιμη και από το e-wallet του gov.gr θα είναι η ασφαλιστική ικανότητα καθώς και τα σχετικά με αυτήν έγγραφα, σύμφωνα με νέα απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σκοπός της απόφασης είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν στην Ασφαλιστική Ικανότητα η οποία χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ, και γι’ αυτό προστίθενται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων, δηλαδή στο e-wallet του gov.gr, στοιχεία που αφορούν στην Ασφαλιστική Ικανότητα του Ενιαίου Μητρώου Ασφάλισης-Ασφαλιστικής Ικανότητας «ΑΤΛΑΣ».