Δημοσίο: Ψηφιοποιούνται οι οφειλές και τα ληξιπρόθεσμα 1.700 φορέων

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά στην παραγωγική λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήματος, των «Συνόψεων του Μητρώου Δεσμεύσεων, των Εκθέσεων Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και του Κύριου Δείκτη Επιδόσεων Πληρωμών (KPI) των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης», το οποίο θα αποτελέσει τομή για τον έλεγχο των δημοσιονομικών στοιχείων κάθε φορέα του Δημοσίου.

Μέσω του συστήματος αυτού, για πρώτη φορά στο ελληνικό δημόσιο ψηφιοποιείται πλήρως η διαδικασία υποβολής των στοιχείων που αποδεικνύουν ποια είναι η οικονομική κατάσταση του κάθε φορέα της γενικής κυβέρνησης, πόσες και ποιες απλήρωτες και ληξιπρόθεσμες οφειλές έχει, όπως επίσης και τον χρόνο καθυστέρησης τους, αλλά και τους λόγους που οδηγούν σε αυτή την καθυστέρηση.

Το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα καλύπτει και τους 1.700 φορείς εκσυγχρονίζοντας σημαντικά την υφιστάμενη διαδικασία ανάρτησης και υποβολής εκθέσεων, διαδικασίες που μέχρι πρότινος γίνονταν χειρόγραφα.

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφερόμενος στο θέμα τόνισε ότι «ένα ακόμη πληροφοριακό σύστημα της ΓΓΠΣΔΔ έρχεται να ενισχύσει τον έλεγχο των δαπανών και των οφειλών του κράτους. Πλέον το Δημόσιο είναι σε θέση να γνωρίζει με απόλυτη ακρίβεια ποιοι φορείς της γενικής κυβέρνησης οφείλουν χρήματα, τι ποσά οφείλουν και για πόσο χρονικό διάστημα. Βελτιώνεται έτσι ο οικονομικός προγραμματισμός του υπουργείου Οικονομικών και ενισχύεται σημαντικά η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας παρακολούθησης και εκτέλεσης των κρατικών δαπανών».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας επεσήμανε ότι «η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη γενική γραμματεία δημοσιονομικής πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών, ανέπτυξε και θέτει σε λειτουργία νέο Πληροφοριακό Σύστημα “Συνόψεων του Μητρώου Δεσμεύσεων, των Εκθέσεων Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και του Κύριου Δείκτη Επιδόσεων Πληρωμών των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης” για την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής των δημοσιονομικών στοιχείων της γενικής κυβέρνησης.

Με το νέο πληροφοριακό σύστημα θα προσδιορίζονται επακριβώς οι οφειλές της γενικής κυβέρνησης, σε ποιους και για ποιο χρονικό διάστημα, ώστε να είναι δυνατός ο πιο αποτελεσματικός προγραμματισμός του υπουργείου Οικονομικών. Επιπλέον, εξασφαλίζεται ο πιο αποτελεσματικός έλεγχος των ληξιπρόθεσμων οφειλών όλων των 1.700 φορέων της γενικής διακυβέρνησης προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπισή τους».

Με το νέο σύστημα επιτυγχάνονται:

1) Πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής στοιχείων με ταυτόχρονη απαλλαγή από διοικητικά βάρη των αρμόδιων υπηρεσιών

2) Τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κράτους, καθώς πλέον το υπουργείο Οικονομικών μπορεί να γνωρίζει με απόλυτη ακρίβεια πόσα οφείλει ο κάθε φορέας, σε ποιους και για πόσο χρονικό διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ένας καλύτερος οικονομικός προγραμματισμός από το υπουργείο Οικονομικών

3) Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ γενικής και κεντρικής κυβέρνησης

4) Επιτάχυνση των διαδικασιών υποβολής στοιχείων και αποφυγή καθυστερήσεων των πληρωμών

5) Αποτελεσματικός και εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικός έλεγχος των υποβληθέντων στοιχείων από τις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών. Ελαχιστοποίηση των λαθών κατά την υποβολή των στοιχείων

6) Καλύτερος έλεγχος των ληξιπροθέσμων οφειλών των φορέων της γενικής κυβέρνησης με στόχο την έγκαιρη λήψη μέτρων αντιμετώπισης τους

7)Ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας

Τέλος, το νέο πληροφοριακό σύστημα συμβάλλει και στη βελτίωση των δημοσιονομικών ελέγχων των φορέων, καθώς πλέον οι ελεγκτές θα έχουν άμεση πρόσβαση, μέσω του συστήματος, στα στοιχεία οφειλών και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων όλων των ανωτέρω φορέων. Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα αναπτύχθηκε από τη ΓΓΠΣΔΔ με την συνεργασία της γενικής γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών, ενώ βρίσκεται υπό την πλήρη λειτουργική διαχείριση και ευθύνη της ΓΓΠΣΔΔ, αξιοποιώντας σύγχρονες ευρωπαϊκές πρακτικές και είναι άμεσα επεκτάσιμο σε επιπρόσθετες λειτουργικότητες.

Ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική, Θόδωρος Σκυλακάκης, υπογράμμισε ότι «η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί το κλειδί και για την καλύτερη δημοσιονομική διαχείριση, όπως προκύπτει και στην συγκεκριμένη περίπτωση όπου παρέχει στο υπουργείο Οικονομικών τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να ελέγχει καλύτερα την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της γενικής κυβέρνησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνει πολύτιμους ανθρώπινους πόρους που θα αξιοποιηθούν για άλλες υποχρεώσεις του Γενικού Λογιστηρίου».

Τέλος, μιλώντας για το νέο πληροφοριακό σύστημα ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, είπε χαρακτηριστικά ότι «η ΓΓΠΣΔΔ δημιούργησε ένα ακόμη σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα που αντικαθιστά μια χειρόγραφη διαδικασία. Η τεχνολογία, και σε αυτή τη περίπτωση, είναι το εργαλείο μας για την επιτάχυνση των διαδικασιών υποβολής στοιχείων για το ύψος των οφειλών του Δημοσίου και την αποφυγή καθυστερήσεων των πληρωμών, προς όφελος του πολίτη και των επιχειρήσεων».