Επίδομα μητρότητας: Μέσα στον Ιούλιο αναδρομικά έως 7.470 ευρώ σε 35.000 μητέρες

Όπως αναφέρει η Απογευματινή, το επίδομα αυτό ισοδυναμεί με τον κατώτατο μισθό που σήμερα είναι στα 830 ευρώ και δίδεται για διάστημα εννέα μηνών σε μη μισθωτές μητέρες. Δηλαδή συνολικά θα λάβουν 7.470 ευρώ.

Μέχρι τέλος του μήνα τα αναδρομικά έως 7.470 ευρώ από την επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε 35.000 δικαιούχες μητέρες, εργαζόμενες σε ΔΕΚΟ, τράπεζες και ΜΜΕ, ενώ σειρά αναμένεται να πάρουν οι αναπληρώτριες καθηγήτριες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τι ισχύει για ειδικές περιπτώσεις

Στην περίπτωση υιοθεσίας, η καταβολή της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας εκκινεί από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης ή από την ένταξη του τέκνου στην οικογένεια, ανεξαρτήτως αν η δικαιούχος έλαβε επίδομα λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ.

Την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας δικαιούνται και όσες μητέρες απέκτησαν τέκνο με τη δικαδικασία της παρένθετης μητρότητας ακριβώς όπως και στην περίπτωση των μητέρων με μισθωτή εργασία.