Φορολογικές δηλώσεις: Συνεχίζονται οι πιέσεις για παράταση

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να λήξει η προθεσμία που έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες προκειμένου να υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις

Με την κλεψύδρα να αδειάζει για περίπου 2,5 εκατ. νοικοκυριά και 200.000 επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση, λογιστές και φορείς της αγοράς από όλη τη χώρα πιέζουν για παράταση της προθεσμίας υποβολής των φετινών δηλώσεων η οποία λήγει σε 19 ημέρες.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών επισημαίνει ότι είναι επιβεβλημένη η παράταση τόσο για τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2024 καθώς μέχρι τις 26 Ιουλίου 2024 που λήγει κανονικά η προθεσμία, θα πρέπει να υποβληθούν περίπου 2.500.000 δηλώσεις, συν όσες τροποποιητικές χρειαστεί να γίνουν για τις 423.000 δηλώσεις που υποβλήθηκαν αυτόματα μετά τη διαπίστωση ύπαρξης ελλείψεων και ανακριβών στοιχείων.

Οι λογιστές καταγράφουν λάθη, καθυστερήσεις και παραλείψεις στη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων:

-Λανθασμένοι τόκοι καταθέσεων και δανείων. Υπάρχουν ακόμα αναφορές για λανθασμένους τόκους από ορισμένες τράπεζες.

-Αυτοκίνητα που ήταν σε κυκλοφορία το 2023, δεν φαίνονται στο Ε1. Υπάρχουν ακόμα τέτοιες αναφορές.

-Εκκρεμεί ακόμα από την ΔΥΠΑ η ανάρτηση επιδομάτων του προγράμματος προεργασίας.

-Δεν αναγνωρίζονται οικισμοί κάτω των 500 κατοίκων στις περιπτώσεις όπου το όνομα του οικισμού, όπως είναι δηλωμένο στο μητρώο της ΑΑΔΕ, δεν ταυτίζεται πλήρως με το όνομα του οικισμού όπως αυτό αναφέρεται στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για την Απογραφή.

-Όσοι συνταξιούχοι πήραν αναδρομικά από το Μετοχικό Ταμείο, δεν είχαν συμπεριληφθεί στον κωδικό 269. Το πρόβλημα επιλύθηκε στις 8 Ιουνίου αλλά οι συνταξιούχοι δεν έχουν λάβει ειδοποίηση για να προχωρήσουν σε υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης.

-Πολλοί αγρότες φορολογούνται με τον τεκμαρτό τρόπο λόγω προβλήματος του ΚΑΔ στο μητρώο.

-Το σύστημα ενημερώθηκε στις 7 Ιουνίου για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που δόθηκε σε συνταξιούχους το 2023 αλλά οι συνταξιούχοι δεν έχουν λάβει ειδοποίηση για να προχωρήσουν σε υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης.

-Δεν ενημερώθηκε η βεβαίωση αποδοχών των μακροχρόνια ανέργων με την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που έλαβαν μέσα στο 2023. Το πρόβλημα επιλύθηκε στις 7 Ιουνίου αλλά δεν έχει σταλεί ειδοποίηση για να προχωρήσουν σε υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης.

-Οι βεβαιώσεις αποδοχών των αστυνομικών «άλλαξαν» στις 18 Ιουνίου και προστέθηκε εκλογική αποζημίωση. Δεν έχει σταλεί ειδοποίηση για να προχωρήσουν σε υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης.

-Σε περίπτωση που επιτηδευματίας είχε και εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες λόγω οικοδομικών ενσήμων (κωδικός 311), το σύστημα όχι μόνο δεν αφαιρεί το ποσό από το τεκμαρτό εισόδημα, αλλά αφού υπολογίζει τον φόρο, προσθέτει και τις μισθωτές υπηρεσίες με αποτέλεσμα λανθασμένης εκκαθάρισης.

-Εάν κατά την υποβολή της Φορολογικής Δήλωσης απαιτείται αλλαγή των στοιχείων, ο κωδικός επιβεβαίωσης από την ΑΑΔΕ έχει καθυστέρηση πολλών ωρών.

-Για τους φορολογούμενους που δεν έχουν IBAN, τα διαθέσιμα ραντεβού για τις περισσότερες τράπεζες ξεκινούν μετά την 1η Αυγούστου, τόσο στις μικρές πόλεις, όσο και στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Προβλήματα στις αυτόματες δηλώσεις

Επίσης, προβλήματα εντοπίζονται και στις αυτόματες φορο-δηλώσεις:

-Σε δηλώσεις οίκοθεν εκκαθάρισης, υπήρχε πρόβλημα στον πίνακα 8, όπου αναρτήθηκαν λανθασμένα κύριες κατοικίες για τις οποίες είχε ληφθεί το Power Pass το 2022, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα διαγραφής ή διόρθωσης.

-Σε περίπτωση που η δήλωση του γονέα υποβλήθηκε αυτόματα και το προστατευόμενο τέκνο είχε εισοδήματα το έτος 2023, το τέκνο δεν μπορεί να υποβάλει Φορολογική Δήλωση, γιατί μπλοκάρεται από την ήδη υποβληθείσα δήλωση του γονιού. Η δήλωση του γονέα δεν επιδέχεται τροποποίηση. Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορεί να υποβληθεί η δήλωση του τέκνου, καθώς η μία δήλωση μπλοκάρει την άλλη.

-Υπεβλήθησαν προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις όπου δεν είχαν συμπληρωθεί όλοι οι κωδικοί.

-Υπεβλήθησαν προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις όπου έλειπαν αυτοκίνητα.

-Υπεβλήθησαν προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις όπου το σύστημα μετέφερε λανθασμένα κυρίες κατοικίες από την περσινή χρονιά.

-Υπεβλήθησαν προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις όπου το σύστημα μετέφερε λανθασμένα καταβλητέα ενοίκια από την περσινή χρονιά.

-Υπεβλήθησαν προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις όπου σε πολλές περιπτώσεις δεν συμπεριλήφθηκαν αναπηρίες.

-Υπεβλήθησαν προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις όπου σε καμία περίπτωση δεν συμπεριλήφθηκαν αγορές ακινήτων και αυτοκινήτων εφόσον πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2023.

-Υπάρχουν αναφορές ότι δεν υπάρχει ένδειξη στον κωδικό 023 για την απαλλαγή από την ηλεκτρονική συγκέντρωση αποδείξεων δαπανών.