Η Πειραιώς στηρίζει την Ελληνική Κτηνοτροφία

Η Πειραιώς, αναγνωρίζοντας τη σημασία της κτηνοτροφίας για την ελληνική οικονομία, παρέχει ολοκληρωμένη στήριξη τόσο μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, όσο και μέσω πρωτοβουλιών, που αποσκοπούν στην επιτυχή διαχείριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πειραιώς προσφέρει στους κτηνοτρόφους το προϊόν «Αγροκίνηση», ώστε να προμηθευτούν τις αναγκαίες ζωοτροφές τους, αυτή την περίοδο, με χαμηλό κόστος (αγορά στο χωράφι).

Ειδικότερα, χρηματοδοτεί με ποσά έως €50.000 και με αποπληρωμή έως 5 έτη την κάλυψη εποχιακών ή τακτικών αναγκών, καθώς και την αποθεματοποίηση εισροών με σκοπό την προστασία από απότομες διακυμάνσεις τιμών. Παράλληλα, η Πειραιώς θα εξετάσει κατά προτεραιότητα τα σχετικά αιτήματα χρηματοδότησης, κατά τους θερινούς μήνες.

Η νέα πρωτοβουλία της Πειραιώς εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής δέσμευσής της, για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική στήριξη του αγροτικού τομέα.