Σκληρή απάντηση Αθήνας σε Άγκυρα για Navtex: Ρηματική Διακοίνωση και επιστολές διαμαρτυρίας

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν σχετικά με τουρκική Navtex και πληροφορίες που έχουν πρόσφατα δει φως δημοσιότητας:

Γνωστοποιείται ότι:

  1. Έχει ήδη επιδοθεί σχετική Ρηματική Διακοίνωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε τουρκική πλευρά.
  2. Έχουν σταλεί επιστολές διαμαρτυρίας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας σε αρμόδια υπηρεσία IΜΟ και σε Ισπανό συντονιστή Navtex περιοχής Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας.

Σε όλα τα κείμενα απορρίπτονται τουρκικοί ισχυρισμοί και προβάλλεται νομική ορθότητα ελληνικών θέσεων.