Σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον Πρόγραμμα σχολικής εκπαίδευσης με τίτλο «Αξιολόγηση ικανοτήτων-δεξιοτήτων σε εκπαιδευτικά σενάρια με ενσωμάτωση της Ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία», θα λάβει μέρος το 105ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο προγραμμάτων Erasmus+. Πρόκειται για πρόγραμμα-τομή στην Εκπαίδευση, καθώς η ...