Ετικέτα: 120 ΔΟΣΕΙΣ

120 ΔΟΣΕΙΣ: Η ρύθμιση των 120 δόσεων αποτελεί ανάσα για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, με οφειλές έως 50.000 ευρώ προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

120 ΔΟΣΕΙΣ | Η πλατφόρμα για την αίτηση στις 120 δόσεις έχει ανοίξει. Το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο, αφού ήδη χιλιάδες είναι όσοι έσπευσαν να υποβάλουν αίτηση. Από τη στιγμή, όμως, που οι οφειλέτες υποβάλουν την αίτηση για τις 120 δόσεις θα πρέπει να επιδοθούν σε ένα μαραθώνιο για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Διότι τα δικαιολογητικά είναι αυτά που θα κρίνουν αν θα υπαχθούν τελικά στη ρύθμιση και με ποιους όρους. Η αίτηση για την ένταξη στις 120 δόσεις υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού και θα παραπέμπεται για έλεγχο και έγκριση ή απόρριψη στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) όσον αφορά στα ασφαλιστικά ταμεία και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων όσον αφορά στις οφειλές στην εφορία. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.Follow NewsiqueΔΗΜΟΦΙΛΗ