Τι συνέβη σαν σήμερα 13 Φεβρουαρίου – Τα πιο σημαντικά γεγονότα 962: Ο αυτοκράτορας Όθων Α’ της Γερμανίας και ο Πάπας Ιωάννης ΙΒ΄ συνυπογράφουν το Diploma Ottonianum, αναγνωρίζοντας τον Ιωάννη ως κυβερνήτη της Ρώμης. 1322: Πέφτει ο κεντρικός πύργος του ...