Ρύθμιση των 24-48 δόσεων: Έως δύο ευκαιρίες μόνο θα έχουν προκειμένου να επανενταχθούν στην νέα πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων, όσοι τυχόν ξεκινήσουν να πληρώνουν τις οφειλές αλλά στην πορεία την απολέσουν. Όσοι είχαν ήδη ενταχθεί στην παλαιά ρύθμιση των ...

Ρύθμιση οφειλών σε 24 έως 48 δόσεων: Άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στη πάγια ρύθμιση οφειλών σε 24 ή 48 δόσεις για όσους έχουν οφειλές στην Εφορία. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οι ...