Παράθυρο για ταχύτερη συνταξιοδότηση πριν από τα 62 έτη για άντρες δημόσιους υπαλλήλους με 25ετία το 2010 και ανήλικο τέκνο παρέχει απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σύμφωνα με την εφημερίδα” ΤΑ ΝΕΑ”, για να εφαρμοστεί η απόφαση απαιτείται νομοθετική ...