Στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής για το 2024 στο ελληνικό χρηματιστήριο νέα υψηλότερη τιμή-στόχο για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δίνει η ΑΧΙΑ την οποία περιλαμβάνει στις κορυφαίες επιλογές της διατηρώντας τη σύσταση αγοράς. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ...

Υψηλές επιδόσεις και περαιτέρω ενίσχυση της ηγετικής του θέσης σε όλες τους τομείς δραστηριότητάς του παρουσίασε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο α΄ τρίμηνο του έτους. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου: Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα του Ομίλου για ...