Ο Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε την εγκύκλιο για τις για τις νέες εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοτελώς απασχολουμένων και των αγροτών. Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, με το νέο εισφοροδοτικό σύστημα: Θεσπίζονται έξι ασφαλιστικές κατηγορίες για ελεύθερους επαγγελματίες και ...