Ετικέτα: ΔΕΛΤΙΟ ΛΟΤΤΟ

Δελτίο Λόττο: Λόττο – Lotto ΟΠΑΠ. Τα αποτελέσματα διαλογής, τυχεροί αριθμοί κλήρωσης, νικητές, κέρδη Τζακ ποτ, κληρώσεις Τετάρτη και Σαββάτο 22:00.

Δελτίο Λόττο: Το ΛΟΤΤΟ είναι ένα παιχνίδι τύχης με επιλογή αριθμών (Αριθμολαχείο). Αφορά στην ακριβή πρόβλεψη έξι (6) αριθμών που κληρώνονται από μία σειρά σαράντα εννέα (49) αριθμών, από το 1 μέχρι και το 49, καθώς επίσης και ενός πρόσθετου αριθμού (έβδομος) ο οποίος κληρώνεται στη συνέχεια από τους εναπομείναντες από την ίδια σειρά των 49 αριθμών και αφορά μόνον στη δεύτερη κατηγορία επιτυχιών, δηλαδή στη νέα κατηγορία 5+1. Παίζεται είτε με απλές στήλες, είτε με συστήματα (πλήρη, τυποποιημένα ή συνδυασμών).

Ποιοι Κερδίζουν
Υπάρχουν πέντε (5) κατηγορίες επιτυχιών. Κάθε συμμετέχουσα στήλη που φέρει επιτυχία κατατάσσεται σε μία μόνο κατηγορία ανάλογα με τις ορθές προβλέψεις που περιλαμβάνει:
α) Στην πρώτη κατηγορία (Ι) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν και τους έξι (6) πρώτους αριθμούς που κληρώνονται (6άρι).
β) Στη δεύτερη κατηγορία (IΙ) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν τους πέντε (5) από τους έξι (6) πρώτους αριθμούς που κληρώνονται, καθώς επίσης και τον πρόσθετο (έβδομο) αριθμό (5+1).
γ) Στην τρίτη κατηγορία (ΙII) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν τους πέντε (5) από τους έξι (6) πρώτους αριθμούς που κληρώνονται (5άρι).
δ) Στην τέταρτη κατηγορία (ΙV) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν τους τέσσερις (4) από τους έξι (6) πρώτους αριθμούς που κληρώνονται (4άρι).
ε) Στην πέμπτη κατηγορία (V) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν τους τρείς (3) από τους έξι (6) πρώτους αριθμούς που κληρώνονται (3άρι).

Διανομή Εισπράξεων & Κέρδη ανά Επιτυχία

Το συνολικό ποσό που διατίθεται ως κέρδος στις επιτυχίες της πρώτης κατηγορίας (6άρι) ανέρχεται σε 20,37% επί των ακαθάριστων εισπράξεων κάθε κλήρωσης και κατανέμεται ισόποσα στις επιτυχίες της κατηγορίας αυτής. Τα ποσά που διατίθενται ως κέρδος στις επιτυχίες των υπόλοιπων 4 κατηγοριών είναι ανά επιτυχία προκαθορισμένα ως ακολούθως:
α)Σε κάθε επιτυχία της δεύτερης κατηγορίας (II) διατίθεται το ποσό των πενήντα χιλιάδων (€ 50.000) ευρώ.
β)Σε κάθε επιτυχία της τρίτης κατηγορίας (III) διατίθεται το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (€ 1.500) ευρώ.
γ)Σε κάθε επιτυχία της τέταρτης κατηγορίας (IV) διατίθεται το ποσό των τριάντα (€ 30) ευρώ.
δ)Σε κάθε επιτυχία της πέμπτης κατηγορίας (V) διατίθεται το ποσό του ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 1,50).

ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Όταν δεν υπάρχουν νικητές στην πρώτη κατηγορία επιτυχιών (I), τότε το ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή δε μοιράζεται, αλλά μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση και προστίθεται στο ποσό που μοιράζει η ίδια κατηγορία (ΤΖΑΚ-ΠΟΤ).

Πόσο Κοστίζει
0,50 € ανά στήλη, που αντιστοιχεί σε έξι (6) επιλεγμένους αριθμούς για μία κλήρωση. Η ελάχιστη συμμετοχή ορίζεται σε μια (1) στήλη ανά δελτίο.

Που Παίζεται
Αποκλειστικά στα πρακτορεία της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

Λήξη Συμμετοχής
Περίπου μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα κλήρωσης.

Κληρώσεις
Η κλήρωση του ΛΟΤΤΟ διεξάγεται κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 22:00 το βράδυ περίπου και μεταδίδεταιζωντανά από το Μακεδονία TV & το συνδρομητικό κανάλι Novasports24HD. Η νικήτρια στήλη και τα αποτελέσματα της διαλογής δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ ΑΕ λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της κλήρωσης. Επίσης μεταδίδονται από το σύστημα HORIZON που έχουν τα πρακτορεία και από τον αριθμό τηλεφώνου 14944 (ΟΤΕ) .Follow NewsiqueΔΗΜΟΦΙΛΗ