Σύνταξη με απλούστερη διαδικασία έρχεται για περίπου 15.000 διαδοχικά ασφαλισμένους οι οποίοι θα μπορέσουν να ανοίξουν ταχύτερα την πόρτα της εξόδου την επόμενη 5ετία ενίοτε κερδίζοντας μέχρι και 7 έτη ασφάλισης. Με τις διατάξεις του νέου Ασφαλιστικού το σύστημα της ...