Αλλάζουν τα πράγματα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Τι πρέπει να γνωρίζετε για το τοπίο που διαμορφώνεται  Ένα νέο πλαίσιο για τη διαχείριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) που φέρνει ταχύτερες και απλούστερες διαδικασίες στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων με ταυτόχρονη ...