Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας: Στον «πάγο», μέχρι τουλάχιστον τον Ιούνιο του 2020, μπαίνουν οι αλλαγές στο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο. Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας: Η αναδιάρθρωση του επιδόματος θα «πιάσει» περίπου 93.000 εργαζόμενους, οι οποίοι ...

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας: Στον «πάγο», μέχρι τουλάχιστον τον Ιούνιο του 2020, μπαίνουν οι αλλαγές στο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο. Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας: Η αναδιάρθρωση του επιδόματος θα «πιάσει» περίπου 93.000 εργαζόμενους, οι οποίοι ...