Η Federal Reserve (FED) ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει απεριόριστη ποσότητα κρατικών ομολόγων και διασφαλισμένων με ενυπόθηκα πάγια τίτλων για να στηρίξει την αγορά. Συγκεκριμένα, η Fed είπε πως θα αγοράσει assets «στις ποσότητες που χρειάζεται» για να υποβοηθήσει την ομαλή ...