Έντυπο μετακίνησης: Σε λειτουργία βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής το forma.gov.gr στο οποίο οι πολίτες θα μπορούν να κατεβάζουν και να συμπληρώνουν τα έγγραφα που θα χρειαστούν για να βγουν εκτός σπιτιού. Στο site, το οποίο άνοιξε, υπάρχουν δύο τύποι εγγράφων, ...

Forma.gov.gr – Απαγόρευση κυκλοφορίας: Σε λειτουργία βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής το forma.gov.gr στο οποίο οι πολίτες θα μπορούν να κατεβάζουν και να συμπληρώνουν τα έγγραφα που θα χρειαστούν για να βγουν εκτός σπιτιού. Στο site, το οποίο άνοιξε, υπάρχουν δύο ...

Forma.gov.gr εκτύπωση: Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις,  απαγορεύεται η άσκοπη κυκλοφορία από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 στις 06.00 το πρωί, στην ελληνική επικράτεια χωρίς καμία χωροταξική εξαίρεση. Το μέτρο ισχύει τουλάχιστον ως τις 06.00 το πρωί της 6ης Απριλίου.  Όπως ...

Forma.gov.gr εκτύπωση: Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις,  απαγορεύεται η άσκοπη κυκλοφορία από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 στις 06.00 το πρωί, στην ελληνική επικράτεια χωρίς καμία χωροταξική εξαίρεση. Το μέτρο ισχύει τουλάχιστον ως τις 06.00 το πρωί της 6ης Απριλίου.  Όπως ...

Forma.gov.gr – Απαγόρευση κυκλοφορίας: Σε λειτουργία βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής το forma.gov.gr στο οποίο οι πολίτες θα μπορούν να κατεβάζουν και να συμπληρώνουν τα έγγραφα που θα χρειαστούν για να βγουν εκτός σπιτιού. Στο site, το οποίο άνοιξε, υπάρχουν δύο ...

Forma.gov.gr εκτύπωση: Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις,  απαγορεύεται η άσκοπη κυκλοφορία από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 στις 06.00 το πρωί, στην ελληνική επικράτεια χωρίς καμία χωροταξική εξαίρεση. Το μέτρο ισχύει τουλάχιστον ως τις 06.00 το πρωί της 6ης Απριλίου.  Όπως ...

Forma.gov.gr – Απαγόρευση κυκλοφορίας: Σε λειτουργία βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής το forma.gov.gr στο οποίο οι πολίτες θα μπορούν να κατεβάζουν και να συμπληρώνουν τα έγγραφα που θα χρειαστούν για να βγουν εκτός σπιτιού. Στο site, το οποίο άνοιξε, υπάρχουν δύο ...

Forma.gov.gr – Απαγόρευση κυκλοφορίας: Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις,  απαγορεύεται η άσκοπη κυκλοφορία από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 στις 06.00 το πρωί, στην ελληνική επικράτεια χωρίς καμία χωροταξική εξαίρεση. Το μέτρο ισχύει τουλάχιστον ως τις 06.00 το πρωί της 6ης ...

Forma.gov.gr – Απαγόρευση κυκλοφορίας: Σε λειτουργία βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής το forma.gov.gr στο οποίο οι πολίτες θα μπορούν να κατεβάζουν και να συμπληρώνουν τα έγγραφα που θα χρειαστούν για να βγουν εκτός σπιτιού. Στο site, το οποίο άνοιξε, υπάρχουν δύο ...

Forma.gov.gr – Απαγόρευση κυκλοφορίας: Σε λειτουργία βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής το forma.gov.gr στο οποίο οι πολίτες θα μπορούν να κατεβάζουν και να συμπληρώνουν τα έγγραφα που θα χρειαστούν για να βγουν εκτός σπιτιού. Στο site, το οποίο άνοιξε, υπάρχουν δύο ...