Μείωση του ΦΠΑ στην οικοδομή και τη φορολογία: «Η φορολογική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση έχει αναπτυξιακή διάσταση. Μείωση του ΦΠΑ στην οικοδομή και τη φορολογία: Ταυτόχρονα όμως, μέσα από την αύξηση των δεικτών φορολογικής συμμόρφωσης και τον περιορισμό της ...