Η 13η αίτηση εισαγωγής στη Ν.Ε.Α. Αγορά του Χ.Α.Κ., με σύμβουλο την Capital Markets Experts AE, κατατέθηκε στο κυπριακό χρηματιστήριο. Πρόκειται για την G. Arvanitakis Group, holding Ομίλου, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο του real estate, των κατασκευών και των ...