Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του κ. Βορίδη στοχεύει στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής της χώρας μας για ...