Εξειδικεύτηκαν τα μέτρα για τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και τα διυλιστήρια – Τι αναφέρει η απόφαση Πιτσιλή  Στην εξειδίκευση των μέτρων που υποχρεούνται να λαμβάνουν οι ίδιες οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και τα διυλιστήρια, σε σχέση με τα ...

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, συναντήθηκε σήμερα (6.3.2024) με τον αναπληρωτή Υπουργό Εμπορίου της Τουρκίας, Sezai Uçarmak, με σκοπό την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τελωνειακό τομέα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Η συνάντηση του Διοικητή ...