Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για το δώρο Πάσχα και όσοι δουλεύουν από την 1 Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου, θα πληρωθούν με μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβονται με μισθό. Όσοι εργάζονται με ημερομίσθιο θα πληρωθούν με 15 ημερομίσθια. Στην ...

H ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), εξέδωσαν ανακοίνωση για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο αμοιβής της Καθαράς Δευτέρας, που φέτος πέφτει στις 2 Μαρτίου 2020. «Η Καθαρή Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις ...