Κανόνες διαφάνειας στα συμβόλαια κινητής τηλεφωνίας προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να γνωρίζουν οι καταναλωτές με ακρίβεια ποιες υπηρεσίες αγοράζουν και πόσο τούς κοστίζουν αναλυτικά αλλά και να μπορούν να συγκρίνουν τα προσφερόμενα πακέτα από τους παρόχους. Η Επιτροπή, σύμφωνα ...

Οι πρωτοετείς φοιτητές θα εξασφαλίσουν το δωρεάν ίντερνετ με τη μέθοδο Voucher (κουπόνι). Ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο. Η συνολική αξία του κουπονιού θα καλύπτει κατά μέγιστο το 100% του μηνιαίου παγίου της σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής ...