Στις 31 Δεκεμβρίου λήγει η ημερομηνία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας ενώ η ίδια προθεσμία ισχύει και για όσους θελήσουν να καταθέσουν τις πινακίδες του οχήματός τους προκειμένου να γλιτώσουν και τα τέλη κυκλοφορίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο ...

Τέλη κυκλοφορίας 2020 – Κατάθεση πινακίδων: Δεν αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας του 2020. Τι ισχύει για όσους καταθέσουν τις πινακίδες τους. Τέλη κυκλοφορίας 2020 – Κατάθεση πινακίδων: Με τα τέλη κυκλοφορίας του 2020 να παραμένουν αμετάβλητα και ...