Μετά την ίδρυση του παραρτήματος της Ιατρικής Σχολής στην Φρανκφούρτη ακόμη μια σημαντική εξέλιξη προστίθεται στη δυναμική ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με την ίδρυση Κτηνιατρικής Σχολής.   Η Σχολή Κτηνιατρικής προσφέρει πενταετές πτυχίο Κτηνιατρικής (Doctor of Veterinary Medicine, DVM), και ...