Το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός υπερσυντονιστικού οργάνου, που θα εξετάσει σειρά μέτρων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου αλλά και σειρά παρεμβάσεων για τη μείωση της φοροδιαφυγής. Ποινές και κυρώσεις θα επανεξεταστούν από μηδενική βάση και θα ...