Λόγω εκτέλεσης εργασιών διαγραμμίσεων, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα παρακάτω οδικά τμήματα περιοχής Δήμων Γλυφάδας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Αλίμου και Ελληνικού-Αργυρούπολης, από τις 12.02.2020 έως 19.02.2020, κατά τις ώρες 22.00 έως 06.00 της επομένης, ως εξής: ...