Προσφυγικό άσυλο: Με την ακρόαση των φορέων συνεχίστηκε η επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις». Προσφυγικό άσυλο: Την ανησυχία τους για συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου, ισχυριζόμενοι ότι δυσκολεύουν περαιτέρω ...

Νομοσχέδιο για άσυλο: Σε «κατάφωρη υπονόμευση θεμελιωδών εγγυήσεων και δικαιωμάτων των προσφύγων και αιτούντων άσυλο, κατά παράβαση του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου, καθώς και της αρχής της μη επαναπροώθησης» οδηγεί το νομοσχέδιο για το άσυλο, σύμφωνα με το Ελληνικό ...