Η κυβέρνηση φέρνει ρύθμιση προκειμένου να μη νεκρώνει το κέντρο της Αθήνας λόγω συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας ιδίως των μικρών σε όγκο. Για τις τελευταίες καθορίζει νέο πλαίσιο με περιορισμούς και προϋποθέσεις. Στους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου για το πώς θα πραγματοποιούνται ...