Κατά την πρώτη σφράγιση πρατηρίου καυσίμων για διάστημα δύο ετών, έγινε έλεγχος από τελωνειακούς ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Ο επιτόπιος έλεγχος ανακάλυψε ότι το σταθμευμένο στο πρατήριο βυτιοφόρο όχημα έχει συνδέσει τη μάνικα παροχής καυσίμων, στο δίκτυο παραλαβής του πρατηρίου. Οι ...