Στα 571 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου των 61 επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της Noval Property στις 31.12.2023, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας για την Κατάσταση Επενδύσεών της. Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει: Η Noval Property, σύμφωνα με ...

Η Noval Property ολοκλήρωσε την κατασκευή σύγχρονων εγκαταστάσεων logistics στη Μάνδρα Αττικής και παρέδωσε το ακίνητο προς χρήση στη μισθώτρια εταιρεία Σηγκαλ Διαμεταφορική Εμπορική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Seagull). Πρόκειται για μία καινοτόμα και περιβαλλοντικά βιώσιμη επένδυση, η οποία ξεκίνησε τον ...

Η Noval Property συμμετείχε για μια ακόμη χρονιά στο κορυφαίο ετήσιο συνέδριο της Prodexpo. Βασικοί θεματικοί άξονες του φετινού συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ήταν η αναπτυξιακή δυναμική που προσθέτει η αγορά ακινήτων ...

Η Noval Property ανακοίνωσε την πώληση ενός βιοτεχνικού κτηρίου επιφάνειας 3.850,27 τ.μ. εντός γηπέδου 9.736,66 τ.μ. στη θέση «Ραψίστα» της Δ.Ε. Ανατολής του Δήμου Ιωαννιτών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εν λόγω πώληση αποτελεί μέρος της στρατηγικής από-επένδυσης της Noval ...

Η Noval Property (Εταιρεία) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) υπέγραψαν ομολογιακό δάνειο ύψους €10,5 εκατ. Το δάνειο θα τραπεί υπό όρους σε υποχρεωτικώς μετατρέψιμο σε νέες μετοχές της Εταιρείας. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Noval Property, τα ...

Μια εκδήλωση με έντονο πολιτιστικό χαρακτήρα πραγματοποίησε η Noval Property στο κτήριο γραφείων της “Butterfly” στο Χαλάνδρι. Παρουσία εκπροσώπων του καλλιτεχνικού, δημοσιογραφικού και επιχειρηματικού κόσμου, η Εταιρεία παρουσίασε τη γλυπτική σύνθεση “Gentility” της διεθνώς καταξιωμένης γλύπτριας Βένιας Δημητρακοπούλου, έργο που ...

Η Noval Property, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 8/259/19.12.2002 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δημοσιοποίησε την Κατάσταση Επενδύσεών της κατά την 30η Ιουνίου 2023, η οποία έχει αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα www.noval-property.com Την 30η Ιουνίου 2023, ...

Η Noval Property ανακοίνωσε την πώληση ενός οικιστικού ακινήτου επιφάνειας 87,71 τ.μ. επί οικοπέδου 500,40 τ.μ. στη θέση «Τρίγωνο ή Γεφύρι», του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Η εν λόγω πώληση αποτελεί μέρος της στρατηγικής ...

Η Noval Property ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από μισθώματα για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2022 ανήλθαν σε 24,9 εκατ. ευρώ, έναντι 18,6 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 6,3 εκατ. ευρώ (33,7%) Μεταξύ άλλων ...

Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του 2023 παρατάθηκε η εισαγωγή των μετοχών της Noval Property στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Η ανακοίνωση της εταιρείας Η ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ...