Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι δύο οίκοι ευγηρίας στην Αττική εξακολουθούν να λειτουργού παράνομα. Οι δύο οίκοι ευγηρίας οι οποίοι λειτουργούν παρά τις αποφάσεις επιβολής προστίμου και διακοπής της λειτουργίας τους καθώς δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας, ενώ υπάρχει ...