Δυο σημαντικές διακρίσεις απέσπασε ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στα Patient Partnerships Awards 2020. Ο θεσμός των Patient Partnerships Awards επιβραβεύει τις βέλτιστες πρακτικές για συνεργασίες μεταξύ φορέων, οι οποίες αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, στην ...