Αυξάνεται από την 1η Ιουλίου ο αριθμός των βουλευτών που θα μπορούν να είναι παρόντες στις συνεδριάσεις όπως αποφάσισε πριν από λίγη ώρα η Διάσκεψη των Προέδρων του Κοινοβουλίου. Η Ειδική Υπηρεσία Υγειονομικής Καλύψεως, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Εθνικού ...