Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έχει συνάψει ήδη από τον Δεκέμβριο του 2023 Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ομίλου για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας: Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ο μεγαλύτερος Ελληνικός Όμιλος Υγείας, ...