Σημαντική άνοδο κατά εννέα θέσεις παρουσίασε η ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία του Institute for Management Development (IMD) της Ελβετίας, και φέτος βρίσκεται στην 49η θέση μεταξύ 63 οικονομιών, από την 58η την οποία κατείχε ...