Σε μέσα επίπεδα το α’ τετράμηνο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 5,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου του 2023. Κατά 10,8% αυξήθηκε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα μας τον Απρίλιο του 2024, ενώ ειδικά ...