Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: Στις 28 Φεβρουαρίου θα γίνει η πληρωμή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή της αίτησης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά ή για ειδικές περιπτώσεις μέσω των Δήμων και κέντρων της κοινότητας ή όσοι είναι εξοικειωμένοι στο www.keaprogram.gr. ...