Χίτλερ: Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’20 η Γερμανία ήταν μία εξαθλιωμένη χώρα μετά τη μεγάλη ήττα της στο Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και με τα τεράστια ποσά που έπρεπε να δώσει σαν πολεμικές αποζημιώσεις. Οι διαδηλώσεις ήταν πλέον καθημερινό ...