Ριζικές αλλαγές στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών. Ο προγραμματισμός προβλέπει, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, ότι φέτος θα πραγματοποιηθούν 19.463 νέες προσλήψεις έναντι 20.531 αποχωρήσεων τα δύο τελευταία έτη με βάση την αναλογία 1 προς 1 ...