Με βαριά πρόστιμα, που φθάνουν τις 5.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και τις 100.000 ευρώ με αναστολή λειτουργίας έως και 90 ημέρες για τις επιχειρήσεις, θα έρθουν αντιμέτωποι όσοι δεν τηρούν τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης και δεν φορούν μάσκα, ...