Οι τιμές του ρεύματος στη χονδρική αγορά υποχωρούν, όμως οι τιμές στη λιανική παραμένουν σταθερές ή ακόμη και αυξάνονται. Μεγάλο είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει εξαιτίας των ρευματοκλοπών που αντιστοιχούν στο 4,8% της συνολικής αγοράς ενέργειας ετησίως, με την ...