Ξεκίνησε σήμερα, Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου, η διαπραγμάτευση των μετοχών της Trade Estates ΑΕΕΑΠ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην επιχειρηματική πορεία της εταιρείας. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Trade Estates, κ. Βασίλης Φουρλής, κήρυξε την έναρξη της ...