Απαντήσεις σε 13 καίρια ερωτήματα σχετικά με τον κορωνοϊό, τα τρόφιμα και τις συσκευασίες δίνει η Γενική Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Κομισιόν. Μεταξύ άλλων, η επιστημονική ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξετάζουν το κατά πόσο είναι δυνατή η μετάδοση ...