Το ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ στην 85 η ΔΕΘ

Το παρών στη ΔΕΘ δίνει το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ) δίνει το παρών στη διοργάνωση θεσμό της 85 ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στελέχη του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής (ΠΕΠ Αττικής) θα βρίσκονται στο περίπτερο 13 της Περιφέρειας Αττικής (stand 9), με σκοπό να ενημερώσουν τους επισκέπτες της Έκθεσης για το τρέχον Πρόγραμμα του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, καθώς και για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Tο ενδιαφερόμενο κοινό θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις σημαντικές παρεμβάσεις του ΠΕΠ Αττικής, του μεγαλύτερου Περιφερειακού Προγράμματος της περιόδου 2014-2020 με προϋπολογισμό που ξεπέρασε το € 1,5 δις αξιοποιώντας πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, καθώς και επιπλέον € 500 εκατ. πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχής για έργα που αφορούν στην επεξεργασία αποβλήτων.

Θα παρουσιαστούν σημαντικά έργα που χρηματοδότησε το ΠΕΠ Αττικής 2014- 2020 όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και σημαντικές παρεμβάσεις του προγράμματος στο πεδίο της Επιχειρηματικότητας, της Καινοτομίας, του Πολιτισμού, της Προστασίας του Περιβάλλοντος, της Υγείας, και της Κοινωνικής Συνοχής.

Επίσης, οι πολίτες που θα επισκεφθούν το περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής, θα ενημερωθούν για τη νέα προγραμματική περίοδο, το όραμα, τους στόχους, και τις προτεραιότητες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2021 – 2027 μεταξύ άλλων στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, της βιώσιμης ανάπτυξης, της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, της βελτίωσης της υγειονομικής περίθαλψης και των εκπαιδευτικών δράσεων, κα.

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής σας προσκαλεί στην 85 η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.