Αλλαγή ώρας 2021: Πότε θα γίνει – Τελευταία φορά που αλλάζουμε δείκτες;

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να μπει τέλος στην αλλαγή της ώρας κάθε 6 μήνες, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε χώρα να επιλέξουν εάν θα κρατούσαν μόνιμα τη χειμερινή ή τη θερινή ώρα.

Αλλαγή ώρας 2021: Η Επιτροπή πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση, λαμβάνοντας 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις, εκ των οποίων το 84% ήταν υπέρ της διακοπής της αλλαγής, ενώ το 16% τάχθηκε υπέρ της διατήρησης του παρόντος συστήματος.

Στις 26 Μαρτίου 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής, υποστηρίζοντας το τέλος των αλλαγών στην ώρα μέχρι το 2021, οπότε και η κάθε χώρα καλείται να επιλέξει εάν οι δείκτες των ρολογιών θα παραμείνουν στη θερινή ή τη χειμερινή. Το πράσινο φως ωστόσο δίνεται οριστικά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Αλλαγή ώρας 2021: Τελευταία φορά που αλλάζουμε δείκτες;

Οι αλλαγές στην ώρα στις ευρωπαϊκές χώρες ξεκίνησαν τον περασμένο αιώνα για εξοικονόμηση ενέργειας, ιδιαίτερα σε περιόδους πολέμου ή κατά τη διάρκεια της πετρελαϊκής κρίσης της δεκαετίας του 1970. Από το 1980, η ΕΕ υιοθέτησε σταδιακά νομοθεσία που τερματίζει τα αποκλίνοντα χρονοδιαγράμματα των εθνικών ρολογιών.

 Από το 2001, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της ΕΕ κάθε κράτος-μέλος  έχει την υποχρέωση να γυρίζει τους δείκτες  σε θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου ενώ επιστρέφουν  χειμερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

 Πάντως όπως αναφέρει η Κομισιόν, οι επιπτώσεις από την αλλαγή είναι πιθανό να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική θέση  κάθε κράτους μέλους: Τα βόρεια κράτη -μέλη για παράδειγμα έχουν ήδη  μεγάλη εποχιακή αλλαγή στο διαθέσιμο φως της ημέρας κατά τη διάρκεια του έτους. Κατά συνέπεια, βιώνουν πιο σκοτεινούς χειμώνες με λιγότερο φως κατά τη διάρκεια της ημέρας και πιο  φωτεινά καλοκαίρια με σύντομες νύχτες. Για τα πιο νότια κράτη -μέλη, αυτές οι διαφορές δεν είναι τόσο ακραίες.

 Να σημειωθεί ότι μια αλλαγή του συστήματος θα επιφέρει επίσης και κόστος στη μετάβαση από τη μία κατάσταση στην άλλη.  Ακόμη και τα  συστήματα πληροφορικής θα πρέπει να επαναπρογραμματιστούν και να αναδιαμορφωθούν. Αυτό θα είναι κρίσιμο για τον προγραμματισμό και στο λογισμικό , κάτι που έχει σύνδεση για παράδειγμα  με τα  συστήματα υγείας αλλά και τα συστήματα κρατήσεων ταξιδιών.

Αλλαγή ώρας 2021: Πότε θα γίνει

Πάντως, η αλλαγή ώρας σε χειμερινή πραγματοποιείται πάντα την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου και συγκεκριμένα, οι δείκτες των ρολογιών γυρίζουν μία ώρα πίσω στις 31 του μήνα.