Αλλαγη ωρας: Ενα από τα ερωτήματα πολλών είναι τι θα γίνει φέτος με τη χειμερινή ώρα. Θα αλλάξει ή όχι; Δείτε την απάντηση… Η Επιτροπή πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση, λαμβάνοντας 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις, εκ των οποίων το 84% ήταν υπέρ της ...

Αλλαγή ώρας 2021: Η Επιτροπή πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση, λαμβάνοντας 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις, εκ των οποίων το 84% ήταν υπέρ της διακοπής της αλλαγής, ενώ το 16% τάχθηκε υπέρ της διατήρησης του παρόντος συστήματος. Ενα από τα ερωτήματα πολλών είναι τι ...

Αλλαγή ώρας 2021: Ενα από τα ερωτήματα πολλών είναι τι θα γίνει φέτος με τη χειμερινή ώρα. Θα αλλάξει ή όχι; Δείτε την απάντηση… Ερώτημα παραμένει για τους περισσότερους τι θα γίνει με την αλλαγή της ώρας τον φετινό Οκτώβριο. ...

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να μπει τέλος στην αλλαγή της ώρας κάθε 6 μήνες, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε χώρα να επιλέξουν εάν θα κρατούσαν μόνιμα τη χειμερινή ή τη θερινή ώρα. Αλλαγή ώρας 2021: Η Επιτροπή πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση, λαμβάνοντας ...

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να μπει τέλος στην αλλαγή της ώρας κάθε 6 μήνες, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε χώρα να επιλέξουν εάν θα κρατούσαν μόνιμα τη χειμερινή ή τη θερινή ώρα. Αλλαγή ώρας 2020: Η Επιτροπή πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση, λαμβάνοντας ...